De 7 groepen van emoties


  Dr. Bach verdeelde de 38 bloesemremedies op basis van hun werking in zeven groepen van emoties. Op deze pagina vind je de bloesemremedies van elk van de zeven groepen, met in het midden een nummer en rechts een aanduiding van hun positieve, transformerende werking.

Bepaal eerst aan welke emotie je wilt gaan werken en zoek dan de bloesemremedie in die groep uit waarvan de positieve, transformerende werking jou het meeste aanspreekt. Klik vervolgens op het nummer in het midden en vindt de remedie die jou in je proces kan ondersteunen.
  

1. Angst (element water)

Rock Rose

26

moed en standvastigheid

Mimulus

20

dapperheid en vertrouwen

Cherry Plum

6

openheid en kalmte

Aspen

2

onbevreesdheid, overwinnen en opstanding

Red Chestnut

25

naastenliefde en bezorgdheid om de medemens

2. Onzekerheid (element vuur)

Cerato

5

innerlijke zekerheid, 'inwendige stem', intuïtie

Scleranthus

28

innerlijk evenwicht en eenheid in veelzijdigheid

Gentian

12

geloof (in God)

Gorse

13

hoop

Hornbeam

17

geestelijke frisheid en innerlijke vitaliteit

Wild Oat

36

roeping en doelgerichtheid

3. Gebrek aan interesse in het hier en nu (element metaal)

Clematis

9

creatief idealisme

Honeysuckle

16

vermogen tot veranderen en verbinden

Wild Rose

37

toewijding en innerlijke motivatie

Olive

23

regeneratie, vrede en hersteld evenwicht

White Chestnut

35

geestelijke rust en onderscheidingsvermogen

Mustard

21

blijmoedigheid en lichte klaarheid

Chestnut Bud

7

leren en materialiseren

4. Eenzaamheid (element hout)

Water Violet

34

ootmoed en wijsheid

Impatiens

18

geduld en zachtmoedigheid

Heather

14

invoelingsvermogen en hulpvaardigheid

5. Overgevoeligheid voor ideeën en invloeden van anderen (element vuur)

Agrimony

1

vreugde en confrontaties durven aangaan

Centaury

4

zelfbestemming en zelfverwerkelijking

Walnut

33

opnieuw beginnen en onbevangenheid

Holly

15

Goddelijke, alles omvattende liefde

6. Ontmoediging en wanhoop (element water)

Larch

19

zelfvertrouwen

Pine

24

spijt en vergiffenis schenken

Elm

11

verantwoordelijkheid

Sweet Chestnut

30

verlossingsbeginsel

Star of Bethlehem

29

heroriëntering en opwekking

Willow

38

eigen verantwoordelijkheid en constructief (positief) denken

Oak

22

kracht en uithoudingsvermogen

Crab Apple

10

orde, zuiverheid en volkomenheid

7. Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen (element aarde)

Chichory

8

moederlijkheid en onzelfzuchtige liefde

Vervain

31

zelfdiscipline en zelfbeheersing

Vine

32

autoriteit en doorzettingsvermogen

Beech

3

verdraagzaamheid

Rock Water

27

aanpassingsvermogen en innerlijke vrijheid

Combi van 5 remedies (extra groep)

Rescue

39

energetische balans